Dies ist eine HTML Version eines Anhanges der Informationsfreiheitsanfrage 'Contacts with the tobacco industry'.Als er voor sigarenfabrikanten als De Olifant geen uitzondering voor deze regelingen worden mogelijk 
gemaakt, valt voor de Olifant na bijna twee eeuwen het doek.  
Als De Olifant haar werknemers straks moet uit leggen dat Brussel haar voortbestaan onmogelijk maakt, 
mag het duidelijk zijn dat een ieder vervolgens eerder zal kiezen voor minder dan voor meer Europa.  
Wij hopen van harte dat u al uw invloed aan zal wenden om er voor te zorgen dat er voor kleine 
ambachtelijke kwaliteitsbedrijven als De Olifant een uitzondering zal worden gemaakt, zodat De Olifant 
kan blijven doen waar zij al zo lang goed in is: Nederlands beste sigaren maken.  
U heeft de mogelijkheid dit nog voor 8 november aanstaande aan te kaarten bij de commissie die artikel 
15 en 16 moet implementeren.   
 
Met vriendelijke groet, 
De directie van De Olifant 
Binet Brasser-van der Sluis 
Thomas Klaphake