Meetings on the Critical Raw Materials Act

Lora Verheecke made this Informationsfreiheit request to Ständige Vertretung der Niederlande

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Die Anfrage war erfolgreich.

Dear Permanent Representation of Netherlands to the EU,

Under the right of access to documents in the EU treaties, as developed in Regulation 1049/2001, I would like to request please the list of meetings between your attaché responsible for the Critical Raw Materials Act and external stakeholders since January 2023 until now.

Yours faithfully,

Lora Verheecke
9 rue du Bronze
1070 Bruxelles

WOO, Ständige Vertretung der Niederlande

Beste mevrouw Verheecke,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw Woo-verzoek per onderstaande mail van 23 juni 2023. Na beoordeling krijgt u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een antwoord. Mocht de beantwoording van uw verzoek om welke reden dan ook meer tijd vergen dan ontvangt u tussentijds bericht. Indien er vragen zijn naar aanleiding van uw verzoek zullen wij contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,
Administratieve ondersteuning WOO
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Directie Juridische Zaken | Afdeling Nederlands Recht (DJZ/NR/WOO)
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag
[email address]

Zitate anzeigen

WOO, Ständige Vertretung der Niederlande

Geachte mevrouw Verheecke,

 

Op 23 juni 2023 heeft u een Woo-verzoek ingediend. Op 27 juni heb ik u
laten weten dat ik uw verzoek in goede orde heb ontvangen en heb ik
aangegeven dat ik uw verzoek binnen vier weken na ontvangst zal
beoordelen.

 

De beoordeling van uw verzoek neemt meer tijd in beslag dan gedacht.
Daarom heb ik twee weken extra nodig om uw verzoek te behandelen en
verleng ik de beslistermijn op basis van artikel 4.4, tweede lid, van de
Wet open overheid (WOO).

 

Met vriendelijke groet,

Administratieve ondersteuning WOO

Ministerie van Buitenlandse Zaken | Directie Juridische Zaken | Afdeling
Nederlands Recht (DJZ/NR/WOO)

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

[1][email address]

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

WOO, Ständige Vertretung der Niederlande

1 Attachment

Geachte mevrouw Verheecke,

 

Bijgevoegd het besluit op uw Woo-verzoek van 23 juni 2023.

 

Met vriendelijke groet,

Administratieve ondersteuning WOO

Ministerie van Buitenlandse Zaken | Directie Juridische Zaken | Afdeling
Nederlands Recht (DJZ/NR/WOO)

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

[1][email address]

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Dear WOO,

Thank you very much.

Yours sincerely,

Lora Verheecke