Referendum EU-Oekraïne associatieakkoord

Ihre Anfrage war teilweise erfolgreich.

Beste mevrouw, heer,

In het kader van de Wet openbaarheid van bestuur zou ik graag de volgende documenten opvragen:

- Alle documenten, waaronder notulen en e-mails, met betrekking tot contacten tussen de Nederlandse permanente vertegenwoordiging en andere EU-lidstaten over het raadgevend referendum over het EU-associatieakkoord met Oekraïne

- Alle documenten, waaronder notulen en e-mails, met betrekking tot contacten tussen de Nederlandse permanente vertegenwoordiging en de Europese Commissie over het raadgevend referendum over het EU-associatieakkoord met Oekraïne

- Alle documenten, waaronder notulen en e-mails, met betrekking tot contacten tussen de Nederlandse permanente vertegenwoordiging en Oekraïne over het raadgevend referendum over het EU-associatieakkoord met Oekraïne

De omschrijving 'het raadgevend referendum over het EU-associatieakkoord met Oekraïne' is bedoeld als omvattende de campagne vooraf; de uitslag; en de pogingen van Nederland om met andere lidstaten tot een 'antwoord' te komen op die uitslag. Dat is dus inclusief de gesprekken over en conceptvoorstellen van het 'Decision of the Heads of State or Government, meeting within the European Council, on the association agreement with Ukraine'

De periode waarin ik ben geïnteresseerd is van 15 oktober 2015 tot 31 december 2016.

met vriendelijke groeten,
Peter Teffer

NB: Met het oog op het milieu is alleen een digitale versie van de documenten nodig.

postadres:
Peter Teffer
Ekko Voorkamer
Bemuurde Weerd WZ 3
3513 BH Utrecht
The Netherlands

A Campo, Liesbeth, Ständige Vertretung der Niederlande

4 Attachments

Geachte heer Teffer,

 

Op 4 december 2020 heeft u een verzoek om informatie ingediend bij de
Permanente Vertegenwoordiging van Nederland aan de Europese Unie. Hierbij
bevestig ik dat de Permanente Vertegenwoordiging het verzoek heeft
ontvangen. U verzoekt om de verstrekking van documenten met betrekking tot
de contacten tussen de Permanente Vertegenwoordiging en de lidstaten van
de Europese Unie, de Europese Commissie en Oekraïne over het raadgevend
referendum over het EU-associatieakkoord met Oekraïne.

 

Naar aanleiding van uw verzoek om informatie, wijs ik u graag op het
volgende. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 25 januari 2017
en 28 maart 2017 besluiten genomen op een verzoek om informatie van
KRO-NCRV waar ook de door u gevraagde informatie onder valt. Bijgaand
treft u de twee besluiten aan inclusief de openbaargemaakte informatie.
Vanwege de omvang van de bestanden stuur ik ze u in twee e-mail berichten.

 

Ik hoop dat bijgevoegde documenten de informatie bevatten waar u naar op
zoek bent. Mocht u naar aanleiding van de reeds vrijgegeven informatie nog
openstaande vragen hebben, dan vernemen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

Liesbeth A Campo

 

 

 

   

[1]cid:image001.jpg@01CE3773.18815960   Liesbeth  A Campo

  Legal & Institutional Affairs

Permanent Representation of the
Kingdom of the Netherlands to the
EU

Kortenberglaan 4-10 | 1040 Brussel
| Belgium

Zitate anzeigen

A Campo, Liesbeth, Ständige Vertretung der Niederlande

2 Attachments

Geachte heer Teffer,

 

Het lijkt erop dat de tweede e-mail met de openbaar gemaakte documenten
(die hoorden bij de deelbesluiten die ik u als bijlage bij onderstaande
mail heb toegezonden) niet is verzonden. Mijn excuses voor het ongemak.
Bijgevoegd treft u de documenten met betrekking tot het eerste
deelbesluit. De documenten die horen bij het tweede besluit stuur ik u
(vanwege de grootte van het bestand) nog apart toe.

 

Met vriendelijke groet,

Liesbeth A Campo

 

From: A Campo, Liesbeth
Sent: dinsdag 22 december 2020 11:53
To: '[FOI #8836 email]'
<[FOI #8836 email]>
Cc: BRE-JIZ <[Permanent Representation of Netherlands to the EU request email]>
Subject: RE: access to documents request - Referendum EU-Oekraïne
associatieakkoord

 

Geachte heer Teffer,

 

Op 4 december 2020 heeft u een verzoek om informatie ingediend bij de
Permanente Vertegenwoordiging van Nederland aan de Europese Unie. Hierbij
bevestig ik dat de Permanente Vertegenwoordiging het verzoek heeft
ontvangen. U verzoekt om de verstrekking van documenten met betrekking tot
de contacten tussen de Permanente Vertegenwoordiging en de lidstaten van
de Europese Unie, de Europese Commissie en Oekraïne over het raadgevend
referendum over het EU-associatieakkoord met Oekraïne.

 

Naar aanleiding van uw verzoek om informatie, wijs ik u graag op het
volgende. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 25 januari 2017
en 28 maart 2017 besluiten genomen op een verzoek om informatie van
KRO-NCRV waar ook de door u gevraagde informatie onder valt. Bijgaand
treft u de twee besluiten aan inclusief de openbaargemaakte informatie.
Vanwege de omvang van de bestanden stuur ik ze u in twee e-mail berichten.

 

Ik hoop dat bijgevoegde documenten de informatie bevatten waar u naar op
zoek bent. Mocht u naar aanleiding van de reeds vrijgegeven informatie nog
openstaande vragen hebben, dan vernemen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

Liesbeth A Campo

 

 

 

   

[1]cid:image001.jpg@01CE3773.18815960   Liesbeth  A Campo

  Legal & Institutional Affairs

Permanent Representation of the
Kingdom of the Netherlands to the
EU

Kortenberglaan 4-10 | 1040 Brussel
| Belgium

Zitate anzeigen

A Campo, Liesbeth, Ständige Vertretung der Niederlande

2 Attachments

Geachte heer Teffer,

 

In bijlage treft u de documenten die horen bij het tweede deelbesluit.

 

Met vriendelijke groet,

Liesbeth A Campo

 

From: A Campo, Liesbeth
Sent: dinsdag 26 januari 2021 16:46
To: '[FOI #8836 email]'
<[FOI #8836 email]>
Subject: RE: access to documents request - Referendum EU-Oekraïne
associatieakkoord

 

Geachte heer Teffer,

 

Het lijkt erop dat de tweede e-mail met de openbaar gemaakte documenten
(die hoorden bij de deelbesluiten die ik u als bijlage bij onderstaande
mail heb toegezonden) niet is verzonden. Mijn excuses voor het ongemak.
Bijgevoegd treft u de documenten met betrekking tot het eerste
deelbesluit. De documenten die horen bij het tweede besluit stuur ik u
(vanwege de grootte van het bestand) nog apart toe.

 

Met vriendelijke groet,

Liesbeth A Campo

 

From: A Campo, Liesbeth
Sent: dinsdag 22 december 2020 11:53
To: '[FOI #8836 email]'
<[1][FOI #8836 email]>
Cc: BRE-JIZ <[2][Permanent Representation of Netherlands to the EU request email]>
Subject: RE: access to documents request - Referendum EU-Oekraïne
associatieakkoord

 

Geachte heer Teffer,

 

Op 4 december 2020 heeft u een verzoek om informatie ingediend bij de
Permanente Vertegenwoordiging van Nederland aan de Europese Unie. Hierbij
bevestig ik dat de Permanente Vertegenwoordiging het verzoek heeft
ontvangen. U verzoekt om de verstrekking van documenten met betrekking tot
de contacten tussen de Permanente Vertegenwoordiging en de lidstaten van
de Europese Unie, de Europese Commissie en Oekraïne over het raadgevend
referendum over het EU-associatieakkoord met Oekraïne.

 

Naar aanleiding van uw verzoek om informatie, wijs ik u graag op het
volgende. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 25 januari 2017
en 28 maart 2017 besluiten genomen op een verzoek om informatie van
KRO-NCRV waar ook de door u gevraagde informatie onder valt. Bijgaand
treft u de twee besluiten aan inclusief de openbaargemaakte informatie.
Vanwege de omvang van de bestanden stuur ik ze u in twee e-mail berichten.

 

Ik hoop dat bijgevoegde documenten de informatie bevatten waar u naar op
zoek bent. Mocht u naar aanleiding van de reeds vrijgegeven informatie nog
openstaande vragen hebben, dan vernemen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

Liesbeth A Campo

 

 

 

   

[3]cid:image001.jpg@01CE3773.18815960   Liesbeth  A Campo

  Legal & Institutional Affairs

Permanent Representation of the
Kingdom of the Netherlands to the
EU

Kortenberglaan 4-10 | 1040 Brussel
| Belgium

Zitate anzeigen