Response on the green paper of the capital markets union.

Die Anfrage war erfolgreich.

Dear Permanent Representation of Czech Republic to the EU,

Under the right of access to documents in the EU treaties, as developed in Regulation 1049/2001, I am requesting documents which contain the following information:
The official response of the czech republic on the green paper of the capital markets union.

Yours faithfully,
Yana De Naghel

1 Attachment

Vážená paní, vážený pane,

tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu
vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené příloze (přílohám).

S pozdravem,

Oddělení spisové agendy
Úřadu vlády ČR

(See attached file: 12213 SZB_dotaz CMU.pdf)