Permanent Representation of Czech Republic to the EU

A permanent representative of a member state to the EU

10 requests
Vážená paní, vážený pane, tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené pří...

Only requests made using AsktheEU.org are shown. ?