This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Meetings of Oettinger with VW'.Ref. Ares(2016)2395753 - 24/05/2016
Ref. Ares(2017)3140390 - 22/06/2017
From: 
CNECT B1 
Sent: 
24 May 2016 10:56 
To: 
CNECT B1 
Subject: 
Asetukseen (EU) N:o 2015/2120 liittyvä Suomen ilmoitus Euroopan komissiolle 
Attachments: 
FI notifointikirje_asetus 2015_2120.pdf 
 
From: 
 (CNECT)  
Sent: Wednesday, May 04, 2016 4:13 PM 
To: 
 (CNECT) 
Cc: 
 (CNECT) 
Subject: FW: Asetukseen (EU) N:o 2015/2120 liittyvä Suomen ilmoitus Euroopan komissiolle 
 

 
The Finnish Ministry of Transport and Communications just sent me directly the notification of 
a draft legislative measure which aims to comply with Art.6 of Regulation 2015/2120 according 
to which: 
 
"Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of Articles 3, 4 
and 5 and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties 
provided for must be effective, proportionate and dissuasive. Member States shall notify the 
Commission of those rules and measures by 30 April 2016 and shall notify the Commission 
without delay of any subsequent amendment affecting them" 
 
The notification date is overdue. It was set to the 30 April 2016. 
 
The e-mail says that the Ministry intended to send the notification via the FI perm rep but due 
to a staff shortage in the perm rep, the notification was unfortunately slightly delayed. 
 
Should I not forward it directly to the Sec Gen, if so, to whom? 
 
Thanks for any feedback, 
Best regards, 
 
 
From: 
  
Sent: Wednesday, May 04, 2016 3:48 PM 
To: 
 (CNECT) 
Subject: Asetukseen (EU) N:o 2015/2120 liittyvä Suomen ilmoitus Euroopan 
komissiolle 
 
Hei 

 
Tiedustelisin, että olisitko sinä komissiossa oikea henkilö seuraavan asian 
kanssa, tai osaisitko toimittaa sen eteenpäin oikealle taholle? 
 
Verkkoneutraliteettia ja roamingia koskeva, marraskuussa 2015 hyväksytty 
asetus (EU) N:o 2015/2120 sisältää seuraavanlaisen jäsenmaiden 
ilmoitusvelvollisuuden komissiolle (alleviivattuna): 

 
6 artikla  
Seuraamukset  
Jäsenvaltioiden on säädettävä 3, 4 ja 5 artiklan rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, 
että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä säännöksistä 
viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2016 
ja ilmoitettava komissiolle viipymättä niitä 
koskevista myöhemmistä muutoksista. 
 
 
Meidän on ollut tarkoitus toimittaa pysyvän edustuston kautta komissiolle 
oheinen notifiointikirje, mutta siellä olleesta henkilöstövajauksesta johtuen 
asia on valitettavasti viivästynyt muutamalla päivällä. Menisikö ilmoitus 
komissiossa ainakin näin alkuun eteenpäin tätä kautta? 
 
Kirjeessä mainittu hallituksen esitys on nähtävissä täällä: 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE 67+201
6.pdf  
 
Ystävällisin terveisin, 
 
 
 
Verkko-osasto 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
p. 0295342532/0405070916