This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Penalties notification regulation (EU) 2015/2283'.


Ref. Ares(2018)550735 - 30/01/2018
From: 
 <
@gis.gov.pl> 
Sent: 
30 January 2018 07:25 
To: 
 (SANTE) 
Subject: 
PD: Art 29  of NFR-penalties - PL respone 
 
Dear 
 
I provide to you the following link of the Polish legislation: 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000149/U/D20170149Lj.pdf 
 
Z poważaniem / Kind Regards 
------------------------------------------------------- 
  
Samodzielne Stanowisko do Spraw Postępowania Administracyjnego i Nowej Żywności (PN) 
Departament Żywności Prozdrowotnej / Department of Functional Foods 
Główny Inspektorat Sanitarny / Chief Sanitary Inspectorate 
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa / 65 Targowa St, 03-729 Warsaw POLAND 
e-mail: 
gis.gov.pl | tel.: +48 22 
 | fax: +48 22 
 
 
Od: 
@ec.europa.eu <
@ec.europa.eu> 
Wysłane: 29 stycznia 2018 15:05 
Do: 
 
Temat: RE: Art 29 of NFR-penalties - PL respone  
  
Dear 
 
  
Can you pls send the link  of your national legislation? 
  
Best regards 
  
 
  
From: 
 [mailto:
@gis.gov.pl]  
Sent: Monday, January 29, 2018 1:21 PM 
To: 
 (SANTE); SANTE NOVELFOODS 
Cc: 
 
Subject: PD: Art 29 of NFR-penalties - PL respone 
  
Dear 
 and Colleagues, 
regarding article 29 of NFR, we inform you that in Poland infringements of the provisions 
of the Regulation 2015/2283/EU are covered under National Legislation (article 99 (2) of 
Act of 25-th August 2006 on food safety and nutrition). 
  
Z poważaniem / Kind Regards 
------------------------------------------------------- 
  
Samodzielne Stanowisko do Spraw Postępowania Administracyjnego i Nowej Żywności