This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Penalties notification regulation (EU) 2015/2283'.Ref. Ares(2018)694497 - 06/02/2018
From: 
slv.se 
Sent: 
30 January 2018 15:53 
To: 
 (SANTE); SANTE NOVELFOODS 
Subject: 
VB: Anmälan om nationella åtgärder enligt förordning (EU) 2015/2283 
Attachments: 
Underrättelse till Kommissionen 180130.pdf 
 
Dear 
 
  
  
This is the notification under art 29 of reg 2015/2283, 
  
  
Best regards, 
 
--------------------- 
  
 
Box 622, SE-751 26 Uppsala 
+ 46 18 
 + 46 733 
 
www.livsmedelsverket.se 
  
  
  
Från: 
 [mailto:
@regeringskansliet.se]  
Skickat: den 30 januari 2018 15:49 
Till: [email address]; 
@ec.europa.eu 
Kopia: 
 
 
Ämne: Anmälan om nationella åtgärder enligt förordning (EU) 2015/2283 
  
Hej! 
  
Sverige översänder härmed underrättelse om nationella bestämmelser om sanktioner enligt artikel 29 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Rättssekretariatet 
Näringsdepartementet 
Regeringskansliet 
103 33 Stockholm 
08-405 
 / +46-8-405
  
070-273 
 +46-702-73 
 

@regeringskansliet.se 
www.regeringen.se