Εκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του συνεργατικού κινήματος Μάρτιος 2019 - Κατάθεση της προέδρου κυρίας Ντάνιελ Νούι

Argyro Papatryfonos made this access to documents request to European Stability Mechanism

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

European Stability Mechanism has replied saying you have to contact another public body.

Argyro Papatryfonos

Dear European Stability Mechanism,

Under the right of access to documents in the EU treaties, as developed in Regulation 1049/2001, I am requesting documents which contain the following information:

Αναφέρομαι στην επισύνημμενη έκθεση Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του συνργατικού κινήματος η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2019.

ΣτΗ σελίδα 431 (και αλλού αναφέρεται ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος που πραγματοποίησε ο ΕΕΜ για τον συνεργατισμό το 2015 και στη σελίδα 529 ( και αλλού ) αναφ΄ρεται και δεύτερος επιτόπιος έλεγχος που πραγματοποίθηκε το 2018, σαν αποτέλεσμα του οποίου πολλές υποθήκες του Συνεργατισμού κρίθηκε ότι είχαν μηδενική αξία.

Μπορώ να έχω αντίγραφο των ακόλουθων εγγράφων τα οποία αναφέρθηκαν στις δημόσιες για το κοινό εργασίες και ένορκες καταθέσεις που έλαβαν χώραν ενώπιον της ερευνητικής επίτροπης

(α) το πόρισμα των επιτόπιων εκέγχων του ΕΕΜ που έγιναν το 2015 και το 2018 και

(β) την επιστολή που απέστειλε ο ΕΕΜ στην Επιτροπεία του Συνεργτισμού ή /και τον τότε διευθυντή κύριο Νικόλα Χατζηγιάννη , στην οποία αναφέρθηκε στην ένορκη κατάθεση του ο κ. Χατζηγιάννης κατά την οποία δήλωσε πως ο ΕΕΜ μηδένισετην αξία των ενυπόθηκων εξασφαλίσεων του συνεργατισμού και τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε ότι είχαν μηδενική αξία αυτές οι υποθήκες ?

(γ) Τα ερωτημαλόγιο με 21 ερωτήσεις που απάντησε η κυρία Ντάνιελ Νουί στις 27/11/2018 προς την ερευνητική επιτρόπή το οποίο αναφέρεται στη σελίδα 17

είμαι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και χρειάζομα την ενημέρωση που σας ζητώ για προσωπικούς λόγους .

Yours faithfully,
Αργυρώ Παπατρύφωνος
[email address]
Λευκωσία - Κύπρος

Anabela Reis, European Stability Mechanism

Thank you for your message.

 

I am out of the office for the summer holidays and back August 16. I will
be checking my messages but not as frequently. For anything urgent please
contact our Head of Communications Cédric Crelo at +352 621 784 830 or
[email address]

 

Happy summer!

Anabela

 

IMPORTANT NOTICE: This email may contain sensitive or confidential
information that belongs to the ESM. If you are not the intended recipient
of this email, please notify the sender immediately and delete this email.

Info Efsf, European Stability Mechanism

Internal Use

Dear Mr Papatryfonos,

Thank you for your inquiry.

Your request for information is based on Art. 15 TEU and the EU transparency regulation, neither of which are applicable to the ESM as an intergovernmental body.

However, pursuant to Art. 17 of the By-Laws, the ESM's Managing Director may decide to disclose documents drawn up by or in possession of the ESM.

If we understand correctly, the information requested is contained in a document entitled "Investigative Research Committee report on the collapse of the co-op movement/bank", published in March 2019. This document is neither drawn up by nor in possession of the ESM.

You also refer to information to be provided by a body called EEM. We think this is not related to ESM (or EFSF).

I hope you find this helpful.

Kind regards,

show quoted sections

Argyro Papatryfonos

Dear Info Efsf,

Dear Info Efsf,

Thank you for your response.
Kindly note the following :
1. EEM is the Greek acronym for ESM
2. I am not asking for the "Investigative Research Committee report on the collapse of the co-op movement/bank", published in March 2019. which is a public document , which I already have in my poesession.
3. I am asking for ESM documents specified in my original request and/or any ESM documrnts mentioned in the above report if possible.
4. I sincerely hope that the the ESM's Managing Director may decide to act upon article 17 and disclose the required documents for the sake of true transparency , especially as those documents are mentioned in an already publicised report and the proceedings of the Investigative Research Committee were open to the public

Yours sincerely,

Argyro Papatryfonos

Yours sincerely,

Argyro Papatryfonos

Argyro Papatryfonos

Dear Info Efsf,

Thank you for your response.
I would like to clarify the following:

(a)EEM is the Greek acronym for the Europrean Stability Mechanism i.e Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός

(b) The documents I requested were contained in the "Investigative Research Committee report on the collapse of the co-op movement/bank", published in March 2019 and they were submitted to the Investigative Research Committee by the ESM and /or its president Ms Daniel Nui.

(c) I am not requesting the report on the collapse of the co-op movement/bank published in March 2019 per se. This is a public document which I have in my posession already. I am only looking for all the documents mentioned in my original request which refers to all the documents submitted to the investigative committe by the ESM.

(d) I do hope that the requested documents will be disclosed under article 17 of the by laws of the ESM

(e) In the unfortunete case that the the ESM cannot disclose the requested documents please consider this as a request to redirect my request to tho European Central Bank .
At the time the Central cooperative Bank of Cyprus was under thw suprervision of the European Central Bank and the ESM, given that the ESM is under the juristiction of the ECB which falls under Art. 15 TEU and the EU transparency regulation.

(f) for example, in order to clarify paragraph (e) above I quote tfrom the investigative report regarding the connection between the ECB and the ESM: "2. Σελ. 35
Με τη δημιουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την εποπτεία της ΣΚΤ και των συνδεδεμένων με αυτήν ΣΠΙ, ανέλαβε από τις 4/11/2014,

Στις 4/11/2014 η αρμοδιότητα για την εποπτεία της ΣΚΤ πέρασε στα χέρια της ΕΚΤ μέσα στα πλαίσια του ΕΕΜ.

3. Σελ 227

Πριν ο ΕΕΜ αναλάβει την εποπτεία των τραπεζών που θα τίθεντο κάτω από την αρμοδιότητα της ΕΚΤ προχώρησε κατά το 2014, στη διενέργεια
Συνολικής Αξιολόγησης σε όλες τις τράπεζες (σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικούΚανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 στου Συμβουλίου της 15/10/2013).

Yours sincerely,

Argyro Papatryfonos

Karol Siskind, European Stability Mechanism

Dear Mr Papatryfonos,

 

I'm sorry, but the ESM is not the institution to whom you should be
directing your request. Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός is the SSM (Single
Supervisory Mechanism), please see here
[1]https://eur05.safelinks.protection.outlo...

 

The SSM is institutionally part of the ECB. They have a webpage which
explains how the public can access their documents:
[2]https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_...

 

Best regards,

 

Karol Siskind  

Senior Communications Officer European Stability Mechanism

tel. [3](+352) 260 962 231 6a, Circuit de la Foire Internationale

mobile [4](+352) 621 888 862 L-1347 Luxembourg

[5][email address] [6]www.esm.europa.eu
[7][IMG] [8][IMG]      [9][IMG]      [10][IMG]

 

 

 

 

 

 

 

 

show quoted sections

Argyro Papatryfonos left an annotation ()

This request has been redirected to the European Central Bank (ECB) and the Single Supervisory Mechanism.(SSM)

I am still expecting the requested documents