Technical briefing ‘Apple State Aid’

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Competition should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Geachte heer/mevrouw,

Met verwijzing naar de persconferentie van 30 augustus jl. inzake het onderzoek van DG COMP naar de door Ierland aan Apple verleende staatssteun mail ik u.

Gedurende de persconferentie werd door mevrouw Vestager, Eurocommissaris van mededinging, medegedeeld dat er na afloop van de persconferentie een ‘technical briefing’ plaats zou vinden.

Ik verzoek u vriendelijk om de volgende informatie betrekking hebbende op de technische briefing te verstrekken:

- De naam van de persoon die de technische briefing heeft verzorgd
- De presentatie (slidedeck/powerpoint) die gebruikt is tijdens de technische briefing
- De interne notulen die door welke EU instelling of functionaris zijn gemaakt over de technische briefing
- Het materiaal (aantekeningen, spreektekst,samenvatting, puntsgewijze highlights) die door de Commissie zijn gebruikt ter voorbereiding van de technische briefing en die gebruikt zijn tijdens de technische briefing
- Elk document, informele nota's, notulen of andere schriftelijke verslagen van de vergaderingen voorbereid door de Commissie ten behoeve van de technische briefing
- Alle overige documenten die verband houden met de technische briefing

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

dhr. Mehdi el Manouzi