Verlening derogatie Nederland 2020 en 2021

Marion Logtenberg made this access to documents request to Environment

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Dear Environment,

Under the right of access to documents in the EU treaties, as developed in Regulation 1049/2001, I am requesting documents which contain the following information:

Alle verslagen en communicatie tussen Nederland en de Europese Commissie in 2018, 2019 en 2020, over de voorwaarden en het verlenen van derogatie voor 2020 en 2021.

Yours faithfully,

Marion Logtenberg-Lamers
Dambroek 3
7223 DT Baak

Geachte mevrouw Logtenberg-Lamers,

Wij danken u voor uw e-mail van 5/11/2020. Wij bevestigen de ontvangst van uw verzoek om toegang tot documenten, dat wij op 9/11/2020 hebben geregistreerd met kenmerk GESTDEM 2020/6829.

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zal uw verzoek binnen vijftien werkdagen worden beantwoord. Deze termijn verstrijkt op 30/11/2020. Mocht het noodzakelijk zijn de termijn te verlengen, dan wordt u daarover bijtijds ingelicht.

U heeft uw verzoek ingediend via een particuliere website die geen banden heeft met een instelling van de Europese Unie. De Europese Commissie kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor technische kwesties of problemen in verband met het gebruik van dit systeem.

Wij wijzen u erop dat niet de Commissie maar de particuliere organisatie die de website AsktheEU exploiteert, verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens via die website. Voor meer informatie over uw rechten kunt u het privacybeleid van de particuliere organisatie raadplegen.

Voor zover ons bekend, publiceert de particuliere organisatie die de website AsktheEU.org exploiteert, doorgaans de inhoud van de correspondentie tussen verzoekers en de Europese Commissie op die website. Daaronder vallen ook persoonsgegevens die u aan de Europese Commissie heeft meegedeeld (bijvoorbeeld uw postadres).

AsktheEU.org publiceert op de website ook het antwoord dat de Commissie stuurt naar het e-mailadres van verzoekers die via AsktheEU.org hun verzoek hebben ingediend.

Als u niet wilt dat uw correspondentie met de Europese Commissie op een particuliere website zoals AsktheEU.org wordt gepubliceerd, kunt u ons een alternatief, privé-e-mailadres opgeven voor verdere correspondentie. In dat geval stuurt de Commissie alle verdere voor u bestemde e-mails alleen naar dat privé-e-mailadres, en gebruikt zij alleen dat privé-e-mailadres om u uw verzoek te beantwoorden. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om de particuliere website in te lichten over deze andere manier om met de Commissie te communiceren en van haar een antwoord te ontvangen.

Voor informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij u naar onze webpagina Privacyverklaring – Toegang tot documenten.

Met vriendelijke groet,
Team voor toegang tot documenten

show quoted sections

ve_env.d1.ares(ENV), Environment

1 Attachment

Please find attached document Ares(2020)6806128 from OLAZABAL Claudia (ENV.D.1) dated 16/11/2020.

Veuillez trouver ci-joint le document Ares(2020)6806128 de OLAZABAL Claudia (ENV.D.1) daté du 16/11/2020.

env-d01-ares@ec.europa.eu, Environment

14 Attachments

 

Dear Ms Logtenberg-Lamers,

 

According to standard operational procedure, the reply is usually also
sent to you by registered post. Please note, however, that due to the
extraordinary health and security measures currently in force during to
the COVID-19 epidemics, which include the requirement for all Commission
 non-critical staff to telework, we are unfortunately not in a position to
follow this procedure until further notice.

We would therefore appreciate if you could confirm  receipt of the present
e-mail by replying to:  [1][email address]

Kind regards,

 

Unit D.1

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

env-d01-ares@ec.europa.eu, Environment

18 Attachments

 

Dear Ms Logtenberg-Lamers,

 

According to standard operational procedure, the reply is usually also
sent to you by registered post. Please note, however, that due to the
extraordinary health and security measures currently in force during to
the COVID-19 epidemics, which include the requirement for all Commission
 non-critical staff to telework, we are unfortunately not in a position to
follow this procedure until further notice.

We would therefore appreciate if you could confirm  receipt of the present
e-mail by replying to:  [1][email address]

Kind regards,

 

DG ENV Unit D.1

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

env-d01-ares@ec.europa.eu, Environment

7 Attachments

Dear Ms Logtenberg-Lamers,

 

According to standard operational procedure, the reply is usually also
sent to you by registered post. Please note, however, that due to the
extraordinary health and security measures currently in force during to
the COVID-19 epidemics, which include the requirement for all Commission
 non-critical staff to telework, we are unfortunately not in a position to
follow this procedure until further notice.

We would therefore appreciate if you could confirm  receipt of the present
e-mail by replying to:  [1][email address]

Kind regards,

 

DG ENV Unit D.1

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

env-d01-ares@ec.europa.eu, Environment

7 Attachments

Dear Ms Logtenberg-Lamers,

 

According to standard operational procedure, the reply is usually also
sent to you by registered post. Please note, however, that due to the
extraordinary health and security measures currently in force during to
the COVID-19 epidemics, which include the requirement for all Commission
 non-critical staff to telework, we are unfortunately not in a position to
follow this procedure until further notice.

We would therefore appreciate if you could confirm  receipt of the present
e-mail by replying to:  [1][email address]

Kind regards,

 

DG ENV, Unit D.1

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

env-d01-ares@ec.europa.eu, Environment

8 Attachments

 

Dear Ms Logtenberg-Lamers,

 

According to standard operational procedure, the reply is usually also
sent to you by registered post. Please note, however, that due to the
extraordinary health and security measures currently in force during to
the COVID-19 epidemics, which include the requirement for all Commission
 non-critical staff to telework, we are unfortunately not in a position to
follow this procedure until further notice.

We would therefore appreciate if you could confirm  receipt of the present
e-mail by replying to:  [1][email address]

Kind regards,

 

DG ENV Unit D.1

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

env-d01-ares@ec.europa.eu, Environment

8 Attachments

Dear Ms Logtenberg-Lamers,

 

According to standard operational procedure, the reply is usually also
sent to you by registered post. Please note, however, that due to the
extraordinary health and security measures currently in force during to
the COVID-19 epidemics, which include the requirement for all Commission
 non-critical staff to telework, we are unfortunately not in a position to
follow this procedure until further notice.

We would therefore appreciate if you could confirm  receipt of the present
e-mail by replying to:  [1][email address]

Kind regards,

 

DG ENV Unit D.1

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

env-d01-ares@ec.europa.eu, Environment

9 Attachments

 

Dear Ms Logtenberg-Lamers,

 

According to standard operational procedure, the reply is usually also
sent to you by registered post. Please note, however, that due to the
extraordinary health and security measures currently in force during to
the COVID-19 epidemics, which include the requirement for all Commission
 non-critical staff to telework, we are unfortunately not in a position to
follow this procedure until further notice.

We would therefore appreciate if you could confirm  receipt of the present
e-mail by replying to:  [1][email address]

Kind regards,

 

DG ENV, Unit D.1

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

env-d01-ares@ec.europa.eu, Environment

8 Attachments

Dear Ms Logtenberg-Lamers,

 

According to standard operational procedure, the reply is usually also
sent to you by registered post. Please note, however, that due to the
extraordinary health and security measures currently in force during to
the COVID-19 epidemics, which include the requirement for all Commission
 non-critical staff to telework, we are unfortunately not in a position to
follow this procedure until further notice.

We would therefore appreciate if you could confirm  receipt of the present
e-mail by replying to:  [1][email address]

Kind regards,

 

DG ENV, Unit D.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]