WOB-verzoek inzake contacten met bedrijven en organisaties

Ties Keyzer made this access to documents request to Permanent Representation of Netherlands to the EU

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Permanent Representation of Netherlands to the EU should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Geachte Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in de Europese Unie,

Onder verwijzing naar de Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten zou ik de volgende informatie willen opvragen:

All documentatie (Zoals, maar niet uitsluitend: verslagen, rapporten, notulen, intern beraad stukken, notities, interne communicatie en externe communicatie (zoals emails, brieven, sms-, Whatsapp-, Telegram en Signalberichten), correspondentie, (geheimhoudings)overeenkomsten, actiepunten, beleidsplannen, draaiboeken, planningen, concepten, briefings, informatie-uitwisselingen, informatieoverdrachten, plannen van aanpak, interne beraadstukken, onderzoeken, bevindingen, artikelen, jaarverslagen, nota’s, financiële stukken.) met betrekking tot onderstaande ontmoetingen:

1. Tussen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en Shell op 14 januari 2020

2. Tussen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en de Provincie Groningen op 7 oktober 2019

3. Tussen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en Shell op 1 juli 2019

4. Tussen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en ENGIE op 29 februari 2019

5. De dubbele ontmoeting tussen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en Shell op 26 februari 2019

6. Tussen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en Shell op 13 februari 2019

7. Tussen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en Gasunie op 17 januari 2019

Daarnaast zou ik graag per ontmoeting de functietitel en namen van de vertegenwoordigers van bovenstaande bedrijven en organisaties ontvangen.

Bij voorbaat dank, hoogachtend,

Ties Keyzer