Esta es la versión HTML de un fichero adjunto a una solicitud de acceso a la información 'Official position of the Danish government on fisheries transparency'.


Udenrigsministeriet
 
Aktindsigtsoversigt
Sagstitel: Rådsarbejdsgruppen for internt og eksternt fiskeri / Working Party on
Internal and External Fisheries Policy - 2021
Sagsnummer: 2021 - 1228
Akt nr.
Dato
Titel
Akt ID #
Fra
Til
Kommentar
23 15-02-2021 EU-rep.: Indberetning fra
6502581
1 Martin
Andreas Plum Forrest; Anne Ehrenreich; Bryssel EU, Arkiv
møde i
Chemnitz
(xxxxxxxxxxx@xx.xx); Bryssel EU, FISK (INTERNAL DL
rådsarbejdsgruppen for
Mortensen (xxxxxxxxxxx@xx.xx); Bryssel EU, MERTENS
internt og eksternt fiskeri,
KOORDINATION (INTERNAL DL
den 11. februar 2021
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xx.xx); EU-
(EU/NO og
Koordination og Nordisk samarbejde (EKN); Fie Jeppesen Højgaard;
EU/NO/UK, EU/UK
Kristian Møller Danielsen; Hamad Sheraz Rovsing; Jakob Alvi; Jeppe
konsultationer, foreløbige
Skytte Hansen; Jonas Bering Liisberg; Lea Lund Christensen; Lone
fiskerimuligheder 2021,
Pinnerup Frederiksen; Marie-Louise Frølich Brødsgaard;
note verbale til Norge om
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; Per Fabricius Andersen; Pernille
Svalbard, EU's
Christiansen; Preben Gregersen; Sidsel Bjøl; Louise Juul Ledstrup;
fiskerikontrolsystem)
Kristian Møller Danielsen; Johan Emil Settergren (EM-DEP
(xx@xx.xx) - Erhvervsministeriet; Lene Jensen Scheel-Bech
(xxxxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet; Pernille Desiré
Birkenborg Jensen (xxxxxx@xxxx.xx) - Miljø og
fødevareministeriet; xxxxx@xxxx.xx - Miljø og fødevareministeriet;
Joakim Søndergaard Hansen (xxx@xxx.xx) - Statsministeriet;
xx@xxxx.xx - Fødevarestyrelsen kt for Int. omsætning; Camilla
Skovgaard Axelsen (xxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet;
Jesper Wullf  Pedersen (xxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet;
Tejs Binderup (xxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet;
xxxx@xxxx.xx - Miljø og fødevareministeriet; xx@xxxx.xx -
Fødevarestyrelsen kt for Int. omsætning; Jacob Korreborg Andersen
(xxxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet;
xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - Fiskeristyrelsen; Vibeke Pasternak
Jørgensen (xxx@xxx.xx) - Statsministeriet; Foedevarestyrelsen
(xx@xxxx.xx) - Fødevarestyrelsen kt for Int. omsætning; xxx@xxxx.xx -
Fødevarestyrelsen kt for Int. omsætning; Stina Østergaard (FST
(xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx) - Fiskeristyrelsen; Christine Møller Nielsen
(xxx@xxx.xx) - Statsministeriet; Henry Damsgaard Lanng
(xxxxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet; Lisbet Nielsen
(xxxxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet; Line Groth
Rasmussen (xxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet; Bent
Pallisgaard (xxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet; Mikkel
Stage (xxxxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet; Juliane
Dreyer (xxxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet;
xxxxxx@xxxx.xx - Miljø og fødevareministeriet; Peter Jørgen Eliasen
(xxxxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet; Kim Rægaard
(xxxxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet; Birgitte Riber
Rasmussen (xxxxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet; Sonja
Østerlund Feldthaus (xxxxxx@xxxx.xx) - Miljø og
fødevareministeriet; Martin Grynberg Andersen
(xxxxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet;
xxxxxx@xxxx.xx - Miljø og fødevareministeriet; Jacob van Ingen
Bro (xxxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet; Anna Steen
Tvergard (xxxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet; Nis
Christensen (xxxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet; Emma
Sander Poulsen (xxxxx@xxxx.xx) - Miljø og fødevareministeriet
# = antal relaterede dokumenter.
Sagstitel: Oversendelse fra FVM til EU-rep 2021
Sagsnummer: 2021 - 1853
Akt nr.
Dato
Titel
Akt ID #
Fra
Til
Kommentar
42 15-06-2021 INSTRUKTION til Coreper I 16. juni 2021, DOP 42.2: Forberedelse af  møde i
6865910
1 Cecilie
Bruxelles-
Rådet (landbrug og fiskeri) den 28. og 29. juni 2021 - ændringer af  forordninger
Bro
EUREP
for fiskerikontrol
Wium-
hovedpostkasse
Tellefsen
# = antal relaterede dokumenter.
Sagstitel: Fiskeri Kontrolforanstaltninger / Fisheries Control - 2021
Sagsnummer: 2021 - 7108
Akt nr.
Dato
Titel
Akt ID #
Fra
Til
Kommentar

4 18-02-2021 Danish written comments on
6516843
2 Martin
@reper-portugal.be' (
@reper-portugal.be); 
@reper-
Presidency compromise on
Chemnitz
portugal.be; 
@reper-portugal.be;
the revision of  the
Mortensen
@consilium.europa.eu - EU - Europæiske Råd -
Controlregulation (parts of
European Council; 
@consilium.europa.eu - EU -
block 1 and block 4)
Europæiske Råd - European Council; 
@consilium.europa.eu) - EU - Europæiske Råd -
European Council
10 03-05-2021 Danish written comments on
6730087
2 Martin
@reper-portugal.be' (
@reper-portugal.be); 
Presidency compromise on
Chemnitz
@reper-portugal.be); 
Fisheries Control Regulation
Mortensen
@reper-portugal.be); 
@consilium.europa.eu) - EU - Europæiske Råd -
European Council
15 23-07-2021 Danish preliminary written
7001969
2 Martin
@gov.si; 
@gov.si;
comments on the 4-column
Chemnitz
@gov.si; 
document on fisheries
Mortensen
@consilium.europa.eu) - EU - Europæiske Råd -
control regulation
European Council
# = antal relaterede dokumenter.
Akter uden sagstilknytning
Akt nr. Dato Titel Akt ID # Fra Til Kommentar
# = antal relaterede dokumenter.
17. december
2021