Esta es la versión HTML de un fichero adjunto a una solicitud de acceso a la información 'Contacts with the tobacco industry'.

Kære Claes Bengtsson

Jeg forstår at du blandt dine mange opgaver også har den som kontaktpunkt for danske interesser.

Jeg skal i den anledning tillade mig at besvære dig med vedlagte henvendelse til Margrethe.

Den handler om at DG Santé foreslår regler, som vil forringe danske tobaksvirksomheders konkurrenceevne inden for EU's grænser men også globalt.

Sagen er nærmere beskrevet i vedlagte brev med bilag.

Håber at I har mulighed for at se på sagen.Med venlig hilsenJens Hennild

Direktør, Cand.jur.Tobaksindustrien

Vesterbrogade 1L,2.sal.

1620 København VTelefon: +45 39 62 68 99

Mobil: +45 20 35 12 99

E-Mail: <mailto:[correo electrónico]> [correo electrónico]