This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'Timmermans meetings'.Ref. Ares(2019)2675099 - 17/04/2019
  
 
 
 
Zoals je wellicht vernomen hebt is Cefic met haar leden de Mid-Century Strategy aan het 
opstellen. Het doel is om een beeld te schetsen van de chemische industrie in 2050, waarbij 
Cefic anticipeert op ontwikkelingen die onze richting opkomen en de maatschappij ingrijpend 
zullen veranderen, zoals robotisering, blockchain technologie of artificiële intelligentie en de 
transitie naar een circulaire economie. De conferentie zal gebruikt worden om scenario’s te 
testen met leden en stakeholders, en de strategie verder aan te scherpen. Ik kan me 
voorstellen dat het vanuit jouw functie en perspectief interessant is om er je opinie over te 
geven. In alle drie de bovengeschetste opties is dat mogelijk. 
 
In mogelijke voorbereiding kunnen we je uiteraard ondersteunen indien gewenst. Zowel Cefic 
 zullen met je staf contact opnemen, je beschikbaarheid 
peilen en verdere ondersteuning bespreken. Ik hoop je in ieder geval in Amsterdam weer eens 
te kunnen ontmoeten! 
 
Hartelijke groeten, 
Feike Sijbesma 
 
 
C.c.: 
@ec.europa.eu; xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx;  
D
@dsm.com; 
@dsm.com; 
@dsm.com; 
@dsm.com; 
@cefic.be;
cefic.be