Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Greta Rosén Fondahn made this acceso a documentos request to Representación Permanente de Suecia ante la UE

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

La solicitud fue exitosa.

Greta Rosén Fondahn

Hej,

Jag önskar begära ut följande allmänna handlingar:

Alla dokument och korrespondens som rör Sveriges ställningstagande om EU:s Förordning om artificiell intelligens (även "EU-förslag 2020/21:FPM109: COM(2021) 206"), som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen.

Tack på förhand.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

Hej,

Jag har fått i uppdrag att meddela dig att din begäran är mottagen och att bekräftelsen kommer först nu då representationen var stängd den 27 maj.

Då din förfrågan är bred undrar jag om det är någon speciell tidsperiod du är intresserad av?

Vänliga hälsningar

---------------------------------------------------------
Nina Björesten
Telecommunication Counsellor
Permanent Representation of Sweden to the EU

Square de Meeûs 30, B-1000 Brussels
Mob. +32 (0) 475 28 27 53
[email address]
www.government.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kenneth Hagström <[email address]> För Representationen Bryssel
Skickat: den 29 maj 2022 09:45
Till: Representationen Bryssel-Registrator <[email address]>
Ämne: VB: access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 27 maj 2022 16:03
Till: Representationen Bryssel <[Permanent Representation of Sweden to the EU request email]>
Ämne: access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej,

Jag önskar begära ut följande allmänna handlingar:

Alla dokument och korrespondens som rör Sveriges ställningstagande om EU:s Förordning om artificiell intelligens (även "EU-förslag 2020/21:FPM109: COM(2021) 206"), som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen.

Tack på förhand.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

-------------------------------------------------------------------

This is a request for access to information under Article 15 of the TFEU and, where applicable, Regulation 1049/2001 which has been sent via the AsktheEU.org website.

Please kindly use this email address for all replies to this request: [FOI #11347 email]

If [Permanent Representation of Sweden to the EU request email] is the wrong address for information requests to Permanent Representation of Sweden to the EU, please tell the AsktheEU.org team on email [email address]

This message and all replies from Permanent Representation of Sweden to the EU will be published on the AsktheEU.org website. For more information see our dedicated page for EU public officials at https://www.asktheeu.org/en/help/officers

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

-------------------------------------------------------------------

Greta Rosén Fondahn

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,
Greta Rosén Fondahn

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

Hej,

Ok, då är det hela perioden, men tack för besked, då vet vi.

Vänliga hälsningar
Nina

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 30 maj 2022 15:53
Till: Nina Björesten <[email address]>
Ämne: Re: VB: OBS! Begäran om att få ta del av allmän handling - access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

mostrar partes citadas

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

4 Adjuntos

Hej,

Här kommer bifogat SE skriftliga synpunkter på förslaget. Då materialet är mycket omfattande kommer det att komma fler dokument i omgångar i takt med att vi går igenom och sekretessprövar dem.

Vänliga hälsningar

---------------------------------------------------------
Nina Björesten
Telecommunication Counsellor
Permanent Representation of Sweden to the EU

Square de Meeûs 30, B-1000 Brussels
Mob. +32 (0) 475 28 27 53
[email address]
www.government.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 30 maj 2022 15:53
Till: Nina Björesten <[email address]>
Ämne: Re: VB: OBS! Begäran om att få ta del av allmän handling - access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

mostrar partes citadas

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

9 Adjuntos

Hej igen,

Här kommer ytterligare dokument i några mejl på raken med den information du efterfrågat. De går inte att skicka i ett meddelande pga begränsningar i kapacitet.

Ytterligare mejl kommer att följa längre fram när ytterligare dokument sekretessprövats och jag kommer att meddela när alla dokument sänts så att du vet när det är klart.

Vänliga hälsningar
Nina

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 30 maj 2022 15:53
Till: Nina Björesten <[email address]>
Ämne: Re: VB: OBS! Begäran om att få ta del av allmän handling - access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

mostrar partes citadas

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

4 Adjuntos

Hej igen,

Tyvärr klarar inte vårt system att skicka ett större antal bilagor på en och samma gång och jag har nu fått ett antal meddelanden om att mina mejl inte gått fram, så jag försöker nu mejla några få i taget i en räcka mejl. Tyvärr fungerade det inte heller att zippa filerna då det också blev för stort. Då det är oklart om något av mina mejl gick fram, måste jag nu starta från början och skicka allt jag tidigare sänt idag igen så att du inte missar några handlingar.

Vänliga hälsningar
Nina Björesten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 30 maj 2022 15:53
Till: Nina Björesten <[email address]>
Ämne: Re: VB: OBS! Begäran om att få ta del av allmän handling - access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

mostrar partes citadas

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

4 Adjuntos

Ytterligare några dokument

Vänliga hälsningar
Nina Björesten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 30 maj 2022 15:53
Till: Nina Björesten <[email address]>
Ämne: Re: VB: OBS! Begäran om att få ta del av allmän handling - access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

mostrar partes citadas

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

4 Adjuntos

Ytterligare dokument.

Vänliga hälsningar
Nina Björesten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 30 maj 2022 15:53
Till: Nina Björesten <[email address]>
Ämne: Re: VB: OBS! Begäran om att få ta del av allmän handling - access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

mostrar partes citadas

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

4 Adjuntos

Ytterligare några dokument.

Vänliga hälsningar
Nina Björesten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 30 maj 2022 15:53
Till: Nina Björesten <[email address]>
Ämne: Re: VB: OBS! Begäran om att få ta del av allmän handling - access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

mostrar partes citadas

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

4 Adjuntos

Ytterligare dokument

Vänliga hälsningar
Nina Björesten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 30 maj 2022 15:53
Till: Nina Björesten <[email address]>
Ämne: Re: VB: OBS! Begäran om att få ta del av allmän handling - access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

mostrar partes citadas

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

4 Adjuntos

Och de sista dokumenten för idag.

Ytterligare dokument kommer när vi sekretessprövat dem.

Vänliga hälsningar
Nina Björesten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 30 maj 2022 15:53
Till: Nina Björesten <[email address]>
Ämne: Re: VB: OBS! Begäran om att få ta del av allmän handling - access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

mostrar partes citadas

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

4 Adjuntos

Hej igen,

Här kommer nu resterande dokument i ett antal mejl på raken då de är för stora för att skicka samlat.

I handlingarna förekommer uppgifter som rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös. Det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om vissa uppgifter röjs. Därför gäller sekretess för dessa uppgifter enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).

De uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess har maskerats (tagits bort) i bilagan/bilagorna till detta besked och lämnas inte ut.

Om du inte är nöjd med resultatet av denna prövning kan du vända dig till registratorn på [email address] och begära att frågan ska prövas av myndigheten. Det krävs ett beslut av myndigheten för att ett avgörande ska kunna överklagas.

För din kännedom innehåller de bifogade rapporterna även information om andra förhandlingar än AI-akten då rapporten inkluderar alla ämnen som diskuterats under mötet. Avseende AI-akten som din förfrågan gäller är det information om vilken/vilka andra medlemsstater som gett uttryck för en viss åsikt som maskerats.

Vänliga hälsningar
---------------------------------------------------------
Nina Björesten
Telecommunication Counsellor
Permanent Representation of Sweden to the EU

Square de Meeûs 30, B-1000 Brussels
Mob. +32 (0) 475 28 27 53
[email address]
www.government.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 30 maj 2022 15:53
Till: Nina Björesten <[email address]>
Ämne: Re: VB: OBS! Begäran om att få ta del av allmän handling - access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

mostrar partes citadas

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

4 Adjuntos

Ytterligare några rapporter.

Vänliga hälsningar
Nina Björesten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 30 maj 2022 15:53
Till: Nina Björesten <[email address]>
Ämne: Re: VB: OBS! Begäran om att få ta del av allmän handling - access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

mostrar partes citadas

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

4 Adjuntos

Ytterligare några.

Vänliga hälsningar
Nina Björesten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 30 maj 2022 15:53
Till: Nina Björesten <[email address]>
Ämne: Re: VB: OBS! Begäran om att få ta del av allmän handling - access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

mostrar partes citadas

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

4 Adjuntos

Ytterligare några.

Vänliga hälsningar
Nina Björesten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 30 maj 2022 15:53
Till: Nina Björesten <[email address]>
Ämne: Re: VB: OBS! Begäran om att få ta del av allmän handling - access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

mostrar partes citadas

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

3 Adjuntos

Här kommer ytterligare några.

Vänliga hälsningar
Nina Björesten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 30 maj 2022 15:53
Till: Nina Björesten <[email address]>
Ämne: Re: VB: OBS! Begäran om att få ta del av allmän handling - access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

mostrar partes citadas

Nina Björesten, Representación Permanente de Suecia ante la UE

2 Adjuntos

Hej,

Här kommer de sista två dokumenten i enlighet med din begäran och ärendet avslutas härmed.

Vänliga hälsningar

---------------------------------------------------------
Nina Björesten
Telecommunication Counsellor
Permanent Representation of Sweden to the EU

Square de Meeûs 30, B-1000 Brussels
Mob. +32 (0) 475 28 27 53
[email address]
www.government.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Greta Rosén Fondahn <[FOI #11347 email]>
Skickat: den 30 maj 2022 15:53
Till: Nina Björesten <[email address]>
Ämne: Re: VB: OBS! Begäran om att få ta del av allmän handling - access to documents request - Sveriges position Förordning om artificiell intelligens

Hej Nina,

Tack för ditt mail.

Jag är intresserad av perioden april 2021 till maj 2022.

Vänliga hälsningar,

Greta Rosén Fondahn

mostrar partes citadas