No sabemos si la última respuesta a esta solicitud contiene información o no – si eres Tom Denney por favor abre una sesión y háznoslo saber.

Sveriges position Forordning om cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element (COM (2022) 454)

Tom Denney made this acceso a documentos request to Representación Permanente de Suecia ante la UE

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Estamos a la espera de que Tom Denney lea las últimas respuestas y de que actualice el estado.

Hej Permanent Representation of Sweden to the EU,

Jag önskar begära ut följande allmänna handlingar:

Alla dokument och korrespondens som rör Sveriges ställningstagande om EU Förordning om cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element (COM (2022) 454), som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen. Jag är intresserad av perioden 1 januari - 21 februari 2023.

Tack på förhand.

Vänliga hälsningar,

Tom Denney

Anders Lindell, Representación Permanente de Suecia ante la UE

1 Adjuntos

Hej Tom,

 

Tack för ditt mejl.  

 

Vi har mottagit din begäran och återkommer per e-post så snart som
möjligt.

 

 

Vänliga hälsningar,

 

Anders Lindell
Cyberråd
Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel
[1][email address]

[2]reppen logga

 

 

Anders Lindell

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Tom Denney <[3][FOI #12635 email]>

Skickat: den 21 februari 2023 18:05

Till: Representationen Bryssel <[4][Permanent Representation of Sweden to the EU request email]>

Ämne: access to documents request - Sveriges position Forordning om
cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element (COM (2022) 454)

 

Hej Permanent Representation of Sweden to the EU,

 

 

 

Jag önskar begära ut följande allmänna handlingar:

 

 

 

Alla dokument och korrespondens som rör Sveriges ställningstagande om EU
Förordning om cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element (COM
(2022) 454), som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av Sveriges
ständiga representation vid Europeiska unionen. Jag är intresserad av
perioden 1 januari - 21 februari 2023.

 

 

 

Tack på förhand.

 

 

 

Vänliga hälsningar,

 

 

 

Tom Denney

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

This is a request for access to information under Article 15 of the TFEU
and, where applicable, Regulation 1049/2001 which has been sent via the
AsktheEU.org website.

 

 

 

Please kindly use this email address for all replies to this request:
[5][FOI #12635 email]

 

 

 

If [6][Permanent Representation of Sweden to the EU request email] is the wrong address for information
requests to Permanent Representation of Sweden to the EU, please tell the
AsktheEU.org team on email [7][email address]

 

 

 

This message and all replies from Permanent Representation of Sweden to
the EU will be published on the AsktheEU.org website. For more information
see our dedicated page for EU public officials at
[8]https://www.asktheeu.org/en/help/officers

 

 

 

Please note that in some cases publication of requests and responses will
be delayed.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. mailto:[FOI #12635 email]
4. mailto:[Permanent Representation of Sweden to the EU request email]
5. mailto:[FOI #12635 email]
6. mailto:[Permanent Representation of Sweden to the EU request email]
7. mailto:[AsktheEU.org contact email]
8. https://www.asktheeu.org/en/help/officers

Anders Lindell, Representación Permanente de Suecia ante la UE

2 Adjuntos

Hej Tom,

Du har hos Sveriges ständiga representation vid EU den 21 februari 2023
begärt att få ta del av alla dokument och korrespondens som rör Sveriges
ställningstagande om EU Förordning om cybersäkerhetskrav för produkter med
digitala element (COM (2022) 454), som förvaras hos, inkommit till eller
upprättats av Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, för
perioden 1 januari - 21 februari 2023.

Sökningar har gjorts och en allmän handling som motsvarar er begäran har
hittats. Min bedömning är att du får ta del av handlingen i de delar som
finns i bilagan till detta besked.

 

I handlingen förekommer uppgifter som rör Sveriges förbindelser med en
annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation,
myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös.
Det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på
annat sätt skadar landet om vissa uppgifter röjs. Därför gäller sekretess
för dessa uppgifter enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400, OSL).

De uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess har maskerats (tagits
bort) i bilagan till detta besked och lämnas inte ut.

 

Om du inte är nöjd med resultatet av denna prövning kan du vända dig till
registratorn på [1][email address] och begära
att frågan ska prövas av myndigheten. Det krävs ett beslut av myndigheten
för att ett avgörande ska kunna överklagas.

 

 

Vänliga hälsningar,

 

Anders Lindell
Cyberråd
Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel
[2][email address]

[3]reppen logga

 

 

Från: Anders Lindell
Skickat: den 22 februari 2023 16:08
Till: '[FOI #12635 email]'
<[4][FOI #12635 email]>
Kopia: Representationen Bryssel-Registrator
<[5][email address]>
Ämne: Sv: access to documents request - Sveriges position Forordning om
cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element (COM (2022) 454)

 

Hej Tom,

 

Tack för ditt mejl.  

 

Vi har mottagit din begäran och återkommer per e-post så snart som
möjligt.

 

 

Vänliga hälsningar,

 

Anders Lindell
Cyberråd
Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel
[6][email address]

[7]reppen logga

 

 

Anders Lindell

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Tom Denney <[8][FOI #12635 email]>

Skickat: den 21 februari 2023 18:05

Till: Representationen Bryssel <[9][Permanent Representation of Sweden to the EU request email]>

Ämne: access to documents request - Sveriges position Forordning om
cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element (COM (2022) 454)

 

Hej Permanent Representation of Sweden to the EU,

 

 

 

Jag önskar begära ut följande allmänna handlingar:

 

 

 

Alla dokument och korrespondens som rör Sveriges ställningstagande om EU
Förordning om cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element (COM
(2022) 454), som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av Sveriges
ständiga representation vid Europeiska unionen. Jag är intresserad av
perioden 1 januari - 21 februari 2023.

 

 

 

Tack på förhand.

 

 

 

Vänliga hälsningar,

 

 

 

Tom Denney

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

This is a request for access to information under Article 15 of the TFEU
and, where applicable, Regulation 1049/2001 which has been sent via the
AsktheEU.org website.

 

 

 

Please kindly use this email address for all replies to this request:
[10][FOI #12635 email]

 

 

 

If [11][Permanent Representation of Sweden to the EU request email] is the wrong address for
information requests to Permanent Representation of Sweden to the EU,
please tell the AsktheEU.org team on email [12][email address]

 

 

 

This message and all replies from Permanent Representation of Sweden to
the EU will be published on the AsktheEU.org website. For more information
see our dedicated page for EU public officials at
[13]https://www.asktheeu.org/en/help/officers

 

 

 

Please note that in some cases publication of requests and responses will
be delayed.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
4. mailto:[FOI #12635 email]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[email address]
8. mailto:[FOI #12635 email]
9. mailto:[Permanent Representation of Sweden to the EU request email]
10. mailto:[FOI #12635 email]
11. mailto:[Permanent Representation of Sweden to the EU request email]
12. mailto:[AsktheEU.org contact email]
13. https://www.asktheeu.org/en/help/officers

No sabemos si la última respuesta a esta solicitud contiene información o no – si eres Tom Denney por favor abre una sesión y háznoslo saber.