WOB-verzoek inzake contacten met lobbyisten

Esperando una revisión interna por parte de Representación Permanente de Bélgica ante la UE de cómo han respondido a esta solicitud.

Aan de Permanente Vertegenwoordig van België in de Europese Unie

Onder verwijzing naar de Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten zou ik de volgende informatie willen opvragen:

Hoeveel vergaderingen hebben de medewerkers van de permanente vertegenwoordiging gehad met vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en andere niet-gouvernmentele belanghebbenden/lobbyisten, in de afgelopen 12 maanden?

Ik zou graag een lijst van deze ontmoetingen ontvangen, inclusief de namen van aanwezige organisaties/lobbyisten, de datum van de vergadering en het besproken onderwerp.

Bij voorbaat dank, hoogachtend,

Olivier Hoedeman
Corporate Europe Observatory (CEO)

Angelet Damien - ICT5.3 - ICT5.4, Representación Permanente de Bélgica ante la UE

Geachte heer,

Ik denk dat u deze vraag zou moeten richten tot

Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU

Wetstraat 61/63
1040 Brussel
Tel.: +32 (0)2 233 21 11
Fax: +32 (0)2 231 10 75
E-mail: [email address]

Damien Angelet

FOD Buitenlandse Zaken • SPF Affaires étrangères
Karmelietenstraat 15 rue des petits Carmes, B-1000 Brussel Bruxelles • T (02) 501.84.03 • T 0483.485.433
www.diplomatie.belgium.be • @BelgiumMFA • Diplomatie.Belgium • https://betounsc.be

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Olivier Hoedeman [mailto:[FOI #5423 email]]
Verzonden: Tuesday 17 April 2018 10:51
Aan: Angelet Damien - ICT5.3 - ICT5.4
Onderwerp: access to documents request - WOB-verzoek inzake contacten met lobbyisten

Aan de Permanente Vertegenwoordig van België in de Europese Unie

Onder verwijzing naar de Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten zou ik de volgende informatie willen opvragen:

Hoeveel vergaderingen hebben de medewerkers van de permanente vertegenwoordiging gehad met vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en andere niet-gouvernmentele belanghebbenden/lobbyisten, in de afgelopen 12 maanden?

Ik zou graag een lijst van deze ontmoetingen ontvangen, inclusief de namen van aanwezige organisaties/lobbyisten, de datum van de vergadering en het besproken onderwerp.

Bij voorbaat dank, hoogachtend,

Olivier Hoedeman
Corporate Europe Observatory (CEO)

-------------------------------------------------------------------

This is a request for access to information under Article 15 of the TFEU and, where applicable, Regulation 1049/2001 which has been sent via the AsktheEU.org website.

Please kindly use this email address for all replies to this request: [FOI #5423 email]

If [email address] is the wrong address for information requests to Permanent Representation of Belgium to the EU, please tell the AsktheEU.org team on email [email address]

This message and all replies from Permanent Representation of Belgium to the EU will be published on the AsktheEU.org website. For more information see our dedicated page for EU public officials at https://www.asktheeu.org/en/help/officers

-------------------------------------------------------------------

Geachte Angelet Damien - ICT5.3 - ICT5.4,

mijn WOB-verzoek was inderdaad gericht aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. Is het verzoek in behandeling genomen?

Hoogachtend,

Olivier Hoedeman

Angelet Damien - ICT5.3 - ICT5.4, Representación Permanente de Bélgica ante la UE

Geachte heer,

Ik werk niet meer op de PV. Dus suggereerde ik u dat u de PV zou contacteren.

Helpt dit ? Willen we elkaar even bellen ?

Damien Angelet

FOD Buitenlandse Zaken • SPF Affaires étrangères
Karmelietenstraat 15 rue des petits Carmes, B-1000 Brussel Bruxelles • T (02) 501.84.03 • T 0483.485.433
www.diplomatie.belgium.be • @BelgiumMFA • Diplomatie.Belgium • https://betounsc.be

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Olivier Hoedeman [mailto:[FOI #5423 email]]
Verzonden: Friday 18 May 2018 9:46
Aan: Angelet Damien - ICT5.3 - ICT5.4
Onderwerp: Internal review of access to documents request - WOB-verzoek inzake contacten met lobbyisten

Geachte Angelet Damien - ICT5.3 - ICT5.4,

mijn WOB-verzoek was inderdaad gericht aan de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU. Is het verzoek in behandeling genomen?

Hoogachtend,

Olivier Hoedeman

mostrar partes citadas

Dear Angelet Damien - ICT5.3 - ICT5.4,
I have re-submitted my FOI request to <[email address]>.
Yours sincerely,
Olivier Hoedeman