Ceci est une version HTML d'une pièce jointe de la demande d'accès à l'information 'Perm Rep NL - hydrogen 2021-II'.hernieuwbare waterstof op de lange termijn te stimuleren. Dit kan ook de business case voor productie van 
hernieuwbare elektriciteit vergroten.  
  
Gemaakte afspraken: 
•  Toegezegd om informatie over de Nederlandse methodologie voor meten energieprestatie gebouwen 
onder de EPBD, en informatie over subsidieregelingen in de gebouwde omgeving (ook voor kleinschalige 
hernieuwbare opties) te delen met SPE (verzoek aan 
10 2 e ).  
•  Vervolggesprek volgt met de ‘Renewable Energy Coalition’ over opschaling waterstofmarkt.   
 
 
2