Dies ist eine HTML Version eines Anhanges der Informationsfreiheitsanfrage 'Meetings between Executive Vice President Timmermans' Office and Royal Schiphol Group et al'.
Ref. Ares(2020)3793444 - 17/07/2020
From:
To:
(CAB-TIMMERMANS)
Cc:
Subject:
RE  Meet g d . Samsom
Date:
Thursday 14 November 2019 11 2 58
Attachments:
image001 ng
Beste 
Dank voor het voorstel. Zowel dhr
als 
 kunnen op 9 december dus graag bevestigen we de afspraak vanaf onze kant.
Welke informatie heeft u van ons nodig voor deze afspraak? Dan gaan wij dit regelen (paspoort gegevens? Inhoude ijke informatie?).
Ik zal u in de loop van volgende week mailen wie nog meer gaan aansluiten bij de afspraak. Naast 
z jn dat op dit moment 
 en
maar omdat ik dit nog niet met zekerheid weet hoort u dit later van mij.
Dank voor het regelen alvast.
Hartelijke groet
31 
Van: 
@ec.europa.eu 
Verzonden: maandag 11 november 2019 10 27
Aan: 
 
CC:
 
Onderwerp: FW  Meeting dhr. Samsom
Beste mevrouw,
Ik kan u voorstellen: 9 december om 14h00
Ik zal dit slot alvast blokkeren voor u
Laat u mij weten of dit past aub?
Veel dank,
the First Vice-President Frans Timmermans
European Commission
BERL
B- 049 Brussels/Belgium
32
@ec.europa.eu
Visit F ans T mme mans' pe sonal webpage, Twitte  and Facebook page!
From: 
 <
@schiphol.nl> 
Sent: Friday  November 8  2019 2 23 PM
To
(CAB-TIMMERMANS) 
@ec europa eu>
Cc: 
@schiphol nl>
Subject: RE  Meeting dhr. Samsom
Beste
Afgelopen dinsdag heb ik u onderstaand agendaverzoek toegestuurd.
Ik vroeg m j af of u al enigszins zicht heeft op momenten in de agenda van de heer Samsom waarop de afspraak mogelijk zou z jn?
Ik CC de
 ook in deze mai ing zodat zij direct kan meelezen met agendavoorste len.
Graag verneem ik uw reactie.
Met vriendelijke groet
Van:
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 16 01
Aan:
@ec.europa.eu
Onderwerp: Meeting dhr. Samsom
Beste
Veel dank voor de snelle reactie en het doorgeven van het bericht door
Mijn verzoek is als volgt. Afgelopen week hebben 
 
 Schiphol Group) en dhr. Samsom gebeld over het maken van een afspraak in het kader van de Green Deal en sustainable aviation.
Ze hebben onderling afgesproken om in november af te spreken. Bij het gesprek zal in ieder geval ook 
Heathrow Airport  en 
ACI Europe  aanwezig zijn.
Het is mogelijk dat er nog een ketenpartner aan zal schuiven maar gezien de korte termijn die achter de afspraak zit lijkt het me verstandiger eerst eens te kijken of dit gaat lukken.
Is het moge ijk dat jullie wat datavoorstellen geven en dat ik deze doorgeef aan de 
? Ze wi len beide ruimte maken in hun agenda‚Äôs voor deze afspraak.
Op de volgende momenten is
 in het buitenland en is het helaas niet mogel jk: 19/20/25/26/27 november. De eerste week van december is ook een optie.
Ik weet dat het
jvoorbeeld 21 november goed zou uitkomen maar ho
die dag zit weet ik helaas niet.
Inhoudelijk gaan we zeker nog stukken aanleveren zodat dhr. Samsom deze kan doornemen voor de afspraak maar b j deze alvast het verzoek voor een datum/tijd.
Alvast veel dank voor het meedenken en ik hoop snel wat van te vernemen.
Hartelijke groet
31 (0
Corporate Affairs
CP Schiphol  The Netherlands
 schiphol.nl
Follow us on: Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram
Van:
@ec.europa.eu <
@ec.europa.eu> 
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 15 23
Aan:
<
@schiphol.nl>
Onderwerp: Diederik Samsom
Beste mevrouw,
Naar aanleiding van uw gesprek met 
, mag u mijn email adres gebruiken voor contacten met dhr  Diederik Samsom
Dank,
First Vice-President Frans Timmermans
European Commission
BER
B-1049 Brussels/Belgium
3
@ec.europa.eu
V sit F ans Timme mans' pe sonal webpage, Twitte  and Facebook page!
Please consider the environment before print ng this e-mail
This email contains privileged information. It is intended only for the above-named recipient(s). You are requested not to disclose, copy or distribute the information contained within. If you have received this email in error, please notify the sender and delete it immediately. We
assume no liability for damages related to data and/or documents which are communicated by electronic mail.
Please consider the environment before printing this e-mail
This email contains privileged information. It is intended only for the above-named recipient(s). You are requested not to disclose, copy or distribute the information contained within. If you have received this email in error, please notify the sender and delete it immediately. We assume no liability for
damages related to data and/or documents which are communicated by electronic mail.