Access to documents request - WOB-verzoek inzake contacten met bedrijven & organisaties

Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'UE a répondu en disant que votre demande a eté transférée à une autre institution publique.

Geachte Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in de Europese Unie,

Onder verwijzing naar de Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten zou ik de volgende informatie willen opvragen:

All documentatie (Zoals, maar niet uitsluitend: verslagen, rapporten, notulen, intern beraad stukken, notities, interne communicatie en externe communicatie (zoals emails, brieven, sms-, Whatsapp-, Telegram en Signalberichten), correspondentie, (geheimhoudings)overeenkomsten, actiepunten, beleidsplannen, draaiboeken, planningen, concepten, briefings, informatie-uitwisselingen, informatieoverdrachten, plannen van aanpak, interne beraadstukken, onderzoeken, bevindingen, artikelen, jaarverslagen, nota’s, financiële stukken.) met betrekking tot onderstaande ontmoeting:

Tussen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en Nord Stream 2 op 21 januari 2020

Daarnaast zou ik graag de naam van de aanwezige vertegenwoordiger van Nord Stream 2 ontvangen.

Bij voorbaat dank, hoogachtend,

Ties Keyzer

Raijmakers, Anke, Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'UE

Geachte heer Keyzer,
 
In uw mails van vrijdag 27 november 2020 verzoekt u onder verwijzing naar
Verordening (EG) nr 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30
mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees
Parlement, de Raad en de Commissie (Eurowob) om alle documentatie met
betrekking tot onderstaande ontmoetingen:
 
1. Tussen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en Nord Stream 2 op
21 januari 2020
2. Tussen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en Shell op 14
januari 2020
3. Tussen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en de Provincie
Groningen op 7 oktober 2019
4. Tussen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en Shell op 1 juli
2019
5. Tussen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en ENGIE op 29
februari 2019
6. De dubbele ontmoeting tussen de Nederlandse Permanente
Vertegenwoordiging en Shell op 26 februari 2019
7. Tussen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en Shell op 13
februari 2019
8. Tussen de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en Gasunie op 17
januari 2019
 
De Eurowob is echter enkel van toepassing op alle bij een Europese
instelling berustende documenten, dit wil zeggen documenten die door de
Europese instelling zijn opgesteld of ontvangen en zich in haar bezit
bevinden. De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland aan de Europese
Unie is geen Europese instelling, maar onderdeel van de Nederlandse
overheid. De Eurowob is daarom niet van toepassing op documentatie van de
Permanente Vertegenwoordiging. Mocht u uw verzoek willen handhaven, dan
wil ik u adviseren uw verzoek te baseren op de Wet openbaarheid bestuur
(Wob). U kunt uw Wob-verzoek richten tot de Ministeries die gaan over de
betreffende onderwerpen, in dit geval het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en
Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat. Zij zullen uw Wob-verzoek dan
inhoudelijk behandelen.
 
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groet,
Anke Raijmakers
Juridische en institutionele zaken
Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands to the EU
Kortenberglaan 4-10 | 1040 Brussels | Belgium
Mail:   [1][email address]
 

Afficher les sections citées