Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Lora Verheecke a fait une demande de Accès à l'information à Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'UE

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

La demande est partiellement réussie.

Dear Permanent Representation of Netherlands to the EU,

With reference to the Law on the Openness of Administration (WOB), I would like to request the following information:

How many meetings have employees of the Permanent Representation of the Kingdom of the Netherlands to the European Union had with representatives of ICI, Vanguard and/or Blackrock since 1st January 2021 on the Corporate Sustainability Due Diligence Directive?

I would like to request a list of these meetings including who was present at the meeting, the names of the organisations and lobbyists present, the date of the meeting, and the subject matters discussed.

Thank you in advance.

Yours faithfully,

Lora Verheecke
rue du Bronze 9
1070 Bruxelles

Zukaj, Arbenita, Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'UE

Beste mevrouw Verheecke,

 

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw Woo-verzoek per onderstaande mail
van 15 maart 2023. Na beoordeling krijgt u binnen vier weken na ontvangst
van uw verzoek een antwoord. Mocht de beantwoording van uw verzoek om
welke reden dan ook meer tijd vergen dan ontvangt u tussentijds bericht.
Indien er vragen zijn naar aanleiding van uw verzoek zullen wij contact
met u opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Administratieve ondersteuning WOO

Ministerie van Buitenlandse Zaken | Directie Juridische Zaken | Afdeling
Nederlands Recht (DJZ/NR/WOO)

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

[1][email address]

 

 

From: BRE-JIZ <[2][Permanent Representation of Netherlands to the EU request email]>

Date: Wednesday, 15 Mar 2023 at 11:26 AM

To: Dieben, Jan-Kostijn <[3][email address]>

Subject: FW: access to documents request - Corporate Sustainability Due
Diligence Directive

 

Afficher les sections citées

WOO, Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'UE

Geachte mevrouw Verheecke,

 

Op 15 maart 2023 heeft u een Woo-verzoek ingediend. Op 24 maart 2023 heb
ik u laten weten dat ik uw verzoek in goede orde heb ontvangen en heb ik
aangegeven dat ik uw verzoek binnen vier weken na ontvangst zal
beoordelen.

 

De beoordeling van uw verzoek neemt meer tijd in beslag dan gedacht.
Daarom heb ik twee weken extra nodig om uw verzoek te behandelen en
verleng ik de beslistermijn op basis van artikel 4.4, tweede lid, van de
Wet open overheid (WOO).

 

Met vriendelijke groet,

Administratieve ondersteuning WOO

Ministerie van Buitenlandse Zaken | Directie Juridische Zaken | Afdeling
Nederlands Recht (DJZ/NR/WOO)

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

[1][email address]

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

WOO, Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'UE

1 Attachment

Geachte mevrouw Verheecke,

 

Hierbij stuur ik u het besluit op uw Woo-verzoek van 15 maart 2023.

 

Met vriendelijke groet,

Arbenita Zukaj

 

Mw. A. (Arbenita) Zukaj

Jurist

Afdeling Nederlands Recht

Directie Juridische Zaken

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag

Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

Dear Ms Zukaj,

I would like to thank you very much for your reply.
Would it be possible, please, to obtain more information about this meeting (notes, representatives present, etc.)?
Yours sincerely,

Lora Verheecke

WOO, Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'UE

Beste mevrouw Verheecke,

Met excuses voor de vertraagde reactie, laat ik u hierbij weten dat wij uw verzoek om aanvullende stukken zullen behandelen als een nieuw Woo-verzoek. Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw Woo-verzoek per mail van 11 mei 2023, welke ik op dezelfde dag heb ontvangen. Na beoordeling krijgt u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek een antwoord. Mocht de beantwoording van uw verzoek om welke reden dan ook meer tijd vergen dan ontvangt u tussentijds bericht. Indien er vragen zijn naar aanleiding van uw verzoek zullen wij contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,
Administratieve ondersteuning WOO
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Directie Juridische Zaken | Afdeling Nederlands Recht (DJZ/NR/WOO)
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag
[email address]

Afficher les sections citées

Dear WOO,

Hartelijk dank.

Yours sincerely,

Lora Verheecke

WOO, Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'UE

Geachte mevrouw Verheecke,

 

Op 11 mei 2023 heeft u een Woo-verzoek ingediend. De beoordeling van uw
verzoek neemt meer tijd in beslag. Daarom heb ik twee weken extra nodig om
uw verzoek te behandelen en verleng ik de beslistermijn op basis van
artikel 4.4, tweede lid, van de Wet open overheid (WOO).

 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact
opnemen met [1][email address].

 

Met vriendelijke groet,

 

Administratieve ondersteuning WOO

Ministerie van Buitenlandse Zaken | Directie Juridische Zaken | Afdeling
Nederlands Recht (DJZ/NR/WOO)

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

[2][email address]

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

WOO, Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'UE

Geachte mevrouw Verheecke,

 

Op 11 mei 2023 heeft u een Woo-verzoek ingediend. De informatie waar u om
heeft gevraagd heeft (mede) betrekking op een derde. Ik heb deze
belanghebbende daarom gevraagd zijn mening te geven over de voorgenomen
openbaarmaking van deze informatie. Dit betekent dat ik meer tijd nodig
heb om uw verzoek te beoordelen. De beoordeling van uw verzoek wordt
daarom met twee weken opgeschort (dat wil zeggen: uitgesteld) op basis van
artikel 4.4, derde lid, van de Wet open overheid (Woo).

 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact
opnemen met [1][email address].

 

Met vriendelijke groet,

Administratieve ondersteuning WOO

Ministerie van Buitenlandse Zaken | Directie Juridische Zaken | Afdeling
Nederlands Recht (DJZ/NR/WOO)

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

[2][email address]

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

WOO, Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'UE

2 Attachments

Geachte mevrouw Verheecke,

 

Bijgevoegd treft u het besluit aan op uw Woo-verzoek van 11 mei 2023,
alsmede de deels openbaar gemaakte documenten.

 

Met vriendelijke groet,

Arbenita Zukaj

 

Mw. A. (Arbenita) Zukaj

Jurist

Afdeling Nederlands Recht

Directie Juridische Zaken

 

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag

Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

Dear WOO,

Thank you very much.

Yours sincerely,

Lora Verheecke