Meetings on Chemicals Strategy for Sustainability

Lora Verheecke a fait une demande de Accès à l'information à Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'UE

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

La demande est réussie.

Dear Permanent Representation of Netherlands to the EU,

May I please ask you if you had any encounter and/or email/phone exchanges with any representative of CEFIC and/or BASF and/or Ricardo consultancy regarding the Economic Analysis of the Impacts of the Chemicals Strategy for Sustainability since December 2021 until today?

Yours faithfully,

Lora Verheecke
rue du Bronze 9
1070 Bruxelles

BRE-IENM, Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'UE

Dear Lora,

Thank you for your mail. You can contact Rowan Houben, [email address] he might help you with your request.
Kind regards,

Mirjam ten Have

Afficher les sections citées

Dear BRE-IENM,

Dank u voor uw antwoord.
I am sorry to insist but in past requests, the Ministry of Foreign Affairs has been able to send me a list of external meetings by the Dutch Permanent Representation, arguing my application fell within the scope of the Open Government Act.
You can find examples here:
https://www.asktheeu.org/en/request/1318...
https://www.asktheeu.org/fr/request/1188...
https://www.asktheeu.org/en/request/1174...
I would therefore like to ask you please if you could reconsider my request. Maybe it was not clear enough so I would like to reframe it: Could you please send me a list of external meetings of your attaché on the Chemicals Strategy for Sustainability with CEFIC, BASF or Ricardo since December 2021 until now?

Yours sincerely,

Lora Verheecke

BRE-IENM, Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'UE

Dear Ms Verheecke,
My colleague Liesbeth Campo will follow up to your request and will contact you.

Kind regards,

Mirjam ten Have
Climate, Environment and Transport
Secretariat closed: Tuesday and Wednesday afternoon

NL Permanent Representation to the EU
Avenue Cortenbergh 4-10 | 1040 Brussels | Belgium
T: +32 2 679 15 42 | E: [email address]

Afficher les sections citées

Dear BRE-IENM,

Thank you very much.

Yours sincerely,

Lora Verheecke

WOO, Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'UE

Geachte mevrouw Verheecke,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw verzoek van 23 november 2023, aan mij doorgestuurd door PV EU Brussel op 14 december 2023.

De beoordeling van uw verzoek neemt meer tijd in beslag dan gedacht. Daarom heb ik twee weken extra nodig om uw verzoek te behandelen en verleng ik de beslistermijn op basis van artikel 4.4, tweede lid, van de Wet open overheid (WOO). Als het verzoek zo omvangrijk blijkt te zijn dat ik een prioritering moet maken, neem ik daarover contact met u op.

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, dan kunt u contact opnemen met [email address]

Met vriendelijke groet,
Administratieve ondersteuning WOO
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Directie Open Overheid (DOO)
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag
[email address]

Afficher les sections citées

Dear WOO,

Hartelijk dank voor deze informatie.
Met vriendelijke groeten,

Lora Verheecke

WOO, Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'UE

2 Attachments

Geachte mevrouw Verheecke,

 

Bijgevoegd treft u het besluit op uw Woo-verzoek van 23 november 2023 en
de bijbehorende gesprekkenlijst.

 

Met vriendelijke groet,

Administratieve ondersteuning WOO

Ministerie van Buitenlandse Zaken | Directie Open Overheid (DOO)

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus 20061 | 2500 EB | Den Haag

[1][email address]

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Dear WOO,

Thank you very much.

Yours sincerely,

Lora Verheecke