τα έγγραφα που κατάθεσε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ενώπιον της Ερευνητικής επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατικού κινήματος στην Κύπρο,

La réponse à cette demande est très en retard Banque centrale européenne aurait déjà dû répondre à la demande (détails). Vous pouvez vous plaindre en Solliciter une révision interne .

Argyro Papatryfonos

Dear European Central Bank,

Under the right of access to documents in the EU treaties, as developed in Regulation 1049/2001, I am requesting documents which contain the following information:

Αναφέρομαι στην έκθεση της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του συνργατικού κινήματος η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2019.

ΣτΗ σελίδα 431 (και αλλού αναφέρεται ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος που πραγματοποίησε ο ΕΕΜ για τον συνεργατισμό το 2015 και στη σελίδα 529 ( και αλλού ) αναφ΄ρεται και δεύτερος επιτόπιος έλεγχος που πραγματοποίθηκε το 2018, σαν αποτέλεσμα του οποίου πολλές υποθήκες του Συνεργατισμού κρίθηκε ότι είχαν μηδενική αξία.

Μπορώ να έχω αντίγραφο των ακόλουθων εγγράφων τα οποία αναφέρθηκαν στις δημόσιες για το κοινό εργασίες και ένορκες καταθέσεις που έλαβαν χώραν ενώπιον της ερευνητικής επίτροπης

(α) το πόρισμα των επιτόπιων ελέγχων του ΕΕΜ που έγιναν το 2015 και το 2018 και

(β) την επιστολή που απέστειλε ο ΕΕΜ στην Επιτροπεία του Συνεργατισμού ή /και τον τότε διευθυντή κύριο Νικόλα Χατζηγιάννη , στην οποία αναφέρθηκε στην ένορκη κατάθεση του ο κ. Χατζηγιάννης κατά την οποία δήλωσε πως ο ΕΕΜ μηδένισετην αξία των ενυπόθηκων εξασφαλίσεων του συνεργατισμού και τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε ότι είχαν μηδενική αξία αυτές οι υποθήκες ?

(γ) Τα ερωτημαλόγιο με 21 ερωτήσεις που απάντησε η κυρία Ντάνιελ Νουί στις 27/11/2018 προς την ερευνητική επιτρόπή το οποίο αναφέρεται στη σελίδα 17

είμαι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και χρειάζομα την ενημέρωση που σας ζητώ για προσωπικούς λόγους .

Kindly note the following clarifying information:

(a)EEM is the Greek acronym for the European Stability Mechanism i.e Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός

(b) The documents I requested were contained in the "Investigative Research Committee report on the collapse of the co-op movement/bank", published in March 2019 and they were submitted to the Investigative Research Committee by the ESM and /or its president Ms Daniel Nui.

(c) I am not requesting the report on the collapse of the co-op movement/bank published in March 2019 per se. This is a public document which I have in my possession already. I am only looking for all the documents mentioned in my original request which refers to all the documents submitted to the investigative committee by the ESM.

Yours faithfully,

Argyro Papatryfonos

Romanou 5
2113, Aglantzia
Nicosia
Cyprus

Access to documents,

Dear Ms Papatryfonos,
Thank you for your email in which you resubmitted your request from 22
August 2023.
As indicated in our acknowledgment of receipt on August 22, 2023, we would
like to confirm that your request is currently being processed in
accordance with Article 7(1) [1]of Decision ECB/2004/3 of the European
Central Bank.
In this respect, please be informed that due to the increased workload
created by a high number of simultaneous requests, the ECB has not yet
been able to conclude its internal assessment as well as a detailed
analysis of all legal aspects related to the possible disclosure of the
requested documents.
In accordance with Article 7(3) of [2]Decision ECB/2004/3 of the European
Central Bank, the ECB has decided to extend the time limit for responding
to your application by 20 working days.
Please rest assured that your request is receiving prompt attention.
Sincerely,
Compliance and Governance Office
DG Secretariat
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
[3][email address]
 
 

Afficher les sections citées

Argyro Papatryfonos

Dear Access to documents,
I hereby acknowledge the SSM's and the ECB's decision to further extend the time limit for actually responding to my application for access to documents by anotehr 20 working days.

Kindly note that the required documents are ab initio classified as public as a result to their having been submitted within the context of a public inestigation.

Also kindly note, as aprecoutionary step on my part, that my request is submiteed for pursonal reasons and that I am deeply worried that a further extention of deadline on your part might compromise the purpose of that request and cause me irretrivable damage

Yours sincerely,

Argyro Papatryfonos

Access to documents,

1 Attachment

Dear Mr Papatryfonos,

Please find attached the ECB’s reply to your request of 22 August 2023 for access to ECB documents.

Yours sincerely,
Compliance and Governance Office
DG Secretariat
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
[email address]

Afficher les sections citées

Argyro Papatryfonos

Dear European Central Bank,

(a) It is with great disappointment and surprise that I received your decision denying me access to the request documents.

(b) Kindly note that the reasons which you stated for denying my request legal or otherwise, do not apply in this particular situation for following reasons:

(i ) Documents 1-3 apply to a financial institution whose banking license had been withdrawn therefore there is no question of jeopardizing the financial interests or the confidence and trust of supervised entity i.e the the CCB . Any disclosure of the requested information cannot be pertained to have an adverse effect on the smooth functioning of the system of prudential supervision as a whole.

(ii )Based on the Court of Justice of the European Union in the Baumeister Judgement C-15/16, which you sited I find no reason for ECB to deny me access to the requested documents because due to the fact that the CCB has lost the status of a credit institution the requested documents "do not constitute, unconditionally, confidential information that is covered, consequently, by the obligation to maintain professional secrecy laid down in that provision[...] the disclosure of which is likely to affect adversely the interests of the natural or legal person who provided that information or of third parties, " whereas rulings 2 and 3 apply to the situation in the affirmative.

The Court (Grand Chamber) in C-15/16, ruled as follows:

1. Article 54(1) of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC must be interpreted as meaning that all information relating to the supervised entity and communicated by it to the competent authority, and all statements of that authority in its supervision file, including its correspondence with other bodies, do not constitute, unconditionally, confidential information that is covered, consequently, by the obligation to maintain professional secrecy laid down in that provision. Information held by the authorities established by the Member States to perform the functions laid down by that directive that is information (i) which is not public and (ii) the disclosure of which is likely to affect adversely the interests of the natural or legal person who provided that information or of third parties, or the proper functioning of the system for monitoring the activities of investment firms that the EU legislature established in adopting Directive 2004/39, is to be so classified.

2. Article 54(1) of Directive 2004/39 must be interpreted as meaning that the confidentiality of information relating to the supervised entity and communicated to the authorities established by the Member States to perform the functions laid down by that directive must be assessed at the time of the examination which those authorities must undertake in order to decide on a request for disclosure relating to that information, irrespective of how that information was classified at the time when it was communicated to those authorities.

3. Article 54(1) of Directive 2004/39 must be interpreted as meaning that information held by the authorities established by the Member States to perform the functions laid down by that directive that could constitute business secrets, but is at least five years old, must, as a rule, on account of the passage of time, be considered historical and therefore as having lost its secret or confidential nature unless, exceptionally, the party relying on that nature shows that, despite its age, that information still constitutes an essential element of its commercial position or that of interested third parties. Such considerations have no bearing in relation to information held by those authorities the confidentiality of which might be justified for reasons other than the importance of that information with respect to the commercial position of the undertakings concerned.

(c) the letter sent by the SSM to the Committee of the Cooperative and/or to the (then) Chair Mr Nicholas Hatzigiannis, who mentioned it in his testimony in with regard to the mortgage collateral held by the cooperatives and

(d) the questionnaire consisting of 21 questions which were answered by Ms Daniele Nouy on 27/11/2018 to the Investigative Committee were submitted within the context of a public inquiry there fore they cannot be classified as confidential and therefore they should be made available to me without any reductions at all.

Therefore, I hereby apply for a a confirmatory application to the ECB’s Executive Board to reconsider its position. This applies to the limited redacted parts, of document No. 4, as well as documents No. 1 to 3.

Please pass this on to the person who reviews confirmatory applications.

I am filing the following confirmatory application with regards to my access to documents request 'τα έγγραφα που κατάθεσε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ενώπιον της Ερευνητικής επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατικού κινήματος στην Κύπρο,'.

[ GIVE DETAILS ABOUT YOUR COMPLAINT HERE ]

A full history of my request and all correspondence is available on the Internet at this address: https://www.asktheeu.org/en/request/ta_e...

Yours faithfully,

Argyro Papatryfonos

Access to documents,

Dear Ms Papatryfonos,

The European Central Bank (ECB) confirms receipt, on 23 October 2023, of
your confirmatory application for access to documents as specified in your
email below.

Your request has been registered and a reply will be provided to you in
line with Article 8 of [1]Decision ECB/2004/3 of the European Central
Bank.

Yours sincerely,

Compliance and Governance Office

DG Secretariat

European Central Bank

Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main

[2][email address]

 

 

Afficher les sections citées

Argyro Papatryfonos

Dear Access to documents,

Kind reminder

Yours sincerely,

Argyro Papatryfonos

Access to documents,

Dear Ms Papatryfonos,

We refer to your confirmatory application received on 23 October 2023.
We regret to inform you that, due to the increased workload created by a high number of simultaneous requests, the ECB has not yet been able to conclude its internal assessment process as well as a detailed analysis of all legal aspects related to the possible disclosure of the requested documents.
In accordance with Article 8(2) of Decision ECB/2004/3 of the European Central Bank, the ECB has decided to extend the time limit for responding to your application by 20 working days.

We apologise for the inconvenience this delay may cause.

Yours sincerely,
Compliance and Governance Office
DG Secretariat
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
[email address]

Afficher les sections citées

Access to documents,

1 Attachment

Dear Ms Papatryfonos,

Please find attached the reply of the European Central Bank (ECB) to your confirmatory application received on 23 October 2023 for access to ECB documents.

Yours sincerely,
Compliance and Governance Office
DG Secretariat
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
[email address]

Afficher les sections citées